Výtvarná činnost

Bronislava Volková je jako výtvarnice převážně samouk. Technice se učila v seminářích Jenny Kander a v knihovazačských a výtvarných kurzech Pygmalionu v Bloomingtonu. Koláže kombinuje se svou poezií od r. 2000 a publikuje je ve svých dvojjazyčných bibliofilních vydáních poezie v ručně vázaných knížkách. rsz_akademie2014Za tímto účelem otevřela i vlastní nakladatelství Explorer Editions. Volková nabízí své koláže a jinou výtvarnou práci rovněž na výstavách v Evropě i v Americe, jakož i ve formě projekcí během svých čtení poezie a multimediálních představení, jež režíruje. danceKipMay_2003
Její práce s kolážemi je experimentální a nezávislá na slovesné tvorbě, avšak některé koláže jsou s ní naopak úzce propojeny. Její výtvarná práce je často postmoderní, komentující jiné umělce, společenské a filozofické problémy, zejména kontrastující přírodu a společnost, temné a světlé vize světa a vytvářOutOfDarkness-Lotus groupející imaginární krajiny. Její koláže rovněž explorují rozličné materiály a fyzické dimenze.

dreamsen

 Výstavy, projekce a publikace koláží: ZDE