Knihy, CD, DVD

Kde všichni odcházejí a už se nevrací / Where Everyone Leaves Never to Return

Kde všichni odcházejí a už se nevrací je strhující sbírka básní, v nichž básnířka Bronislava Volková, žonglérka současné poezie, mistrně kombinuje hlasy a citové odstíny, mezitímco se potlouká mezi láskou, ztrátami, smrtelností a věčným životem. Její verše předkládají s ostrým vtipem hravé katechismy o tom, „proč milující Bůh stvořil člověka nemilujícího“, ale rovněž se ponořují hluboko do sebepoznání, dosahujíce byť na okamžik těžce vydobytého práva na „radostného ducha vnitřního bytí“. Její dílo je svědectvím života žitého naplno – rozmanitého a všeobjímajícího prožitku.

Washington: Plamen Press, USA, 2023, bilingual edition

https://www.plamenpress.com/where-everyone-leaves-never-to-return/

https://www.academicstudiespress.com/9781951508272/where-everyone-leaves-never-to-return/

Also in Explorer Editions, 2023 with 4 color collages by author.

Dvanáctá, dvojjazyčná sbírka poezie.

Twelfth, bilingual collection of original poetry.

Mirando las aguas (Dívám se do vod)

Výbor z jedenácti sbírek autorky. Do španělštiny přeložila a úvod napsala Věra Hoffmanová. Vydalo nakladatelství Argenta, Buenos Aires, Argentina, 2020. Vydání podpořila grantem Indiana University, Bloomington.
Knihu je možno zakoupit zde: info@editorialargenta.com, www.editorialargenta.com

Mirando las aguas
Contiene selección de once libros de poesía de la autora. Traducción al español y prólogo de Věra Hoffmannová. Publicado en Editorial Argenta, Buenos, Aires, Argentina, 2020 con el apoyo de la beca para profesores eméritos de la Universidad de Indiana, Bloomington.
El libro le brinda al lector sorprendentes virajes en cada poesía. Sus versos palpitan  lentamente al ritmo del corazón humano. Se podría decir que se asemejan a la música, en el sentido de T. S. Eliot, quien dice que “la música es una línea vertical ajustada a las palpitaciones del corazón humano”. La poeta B. Volková ha llegado al límite de las situaciones humanas, situaciones que tienden a la trascendencia. Sus versos atesoran la sabiduría y el colorido de los poetas de la vieja China y también el agudo filo de los poetas surrealistas. 
Bohumil Hrabal, República Checa

Bronislava Volková está considerada en el exilio checo al que pertenezco, como una de las poetas checas más importantes y destacadas de la actualidad. Sus imágenes, la calidad ensoñadora de su poesía y el amor hacia la humanidad, expresada en sus versos, crean una voz original. Su último libro muestra la evolución desde el talento a la maestría. 
Arnošt Lustig, República Checa

Tenemos la suerte de que ha llegado hasta nosotros un nuevo talento que habla con palabras de uso cotidianas. La novedad es más clara cuando – como en el caso de estas poesías de una mujer checa – el talento nos habla desde la lengua, la cultura y la tradición que la mayoría de nosotros comienza a conocer. La sensibilidad creada a partir de ellas, nos alcanza con una frescura espectacular,  con viveza y originalidad, su tema es la vida que todos nosotros compartimos.
W. S.  Merwin, USA

La poesía de Bronislava Volková es el universo del alma. Su plasticidad une lo temporal y lo eterno, lo metafísico y lo real, la verdadera vida vivida y sobrevivida. Para que una persona escriba de este modo tiene que tener un talento peculiar. El poeta se debe transformar él mismo en una obra de arte. Si abrimos la obra de W. Whitman y luego, de repente, nos volcamos en los versos de Bronislava Volková, entenderemos qué es la poesía actual. Lo lacónico en extremo y la condensación de la vida, y al mismo tiempo el eufemismo. Densidad del habla y aire entre las estrofas. 
Aleksandr Karpenko, Rusia

La poesía de B. Volková representa la creación lírica más destacada de la poesía checa del último decenio. La incondicionalidad existencialista se vincula con lo metafísico sensorial, la imaginación con el intelecto, la prolijidad individual con lo lacónico y sabio, relacionado con la condición humana – todo ello crea una importante imposición del individuo sobre el mundo caótico. 
Kristina Kallert, Alemania 

El libro se puede obtener aquí: info@editorialargenta.com, www.editorialargenta.com, cualquier librería de Argentina

Лучше чем тишина звучать… (Lépe než ticho znít…)

Výběr z jedenácti sbírek poezie a nových veršů v ruském překladu autorky.
Hlavní redaktor a úvod: Alexandr Karpenko. Vydalo nakladatelství Steklograf, Moskva, Rusko, 2020. Jedná se o druhou knihu poezie Bronislavy Volkové v ruštině. Kniha obsahuje rovněž úryvek z autorčiny eseje o exilu, některé ruské a ukrajinské recenze jejího díla a rozhovory s autorkou z pera Viktora Mel’nyka, Olega Soloveje, Igora Ol’ševského, Alexandra Ratkeviče a Stanislava Ajdinjana.
Knihu je možno koupit zde: https://www.labirint.ru/
Магазин «Поэзия», Самотечная ул. д. 13 стр. 2, Москва
Магазин «Фаланстер», Тверская ул. д. 17, Москва
Магазин «Циолковский», Пятницкий пер. д. 8 стр. 1, 4-й этаж, Москва

Лучше чем тишина звучать…

Вторая книга стихов Брониславы Волковой в русском переводе автора. Избрано из одиннадцати сборников и новых стихов. Главный редактор и введение: Александр Карпенко. Издано в издательстве Стеклограф, Москва, Россия, 2020. Книга содержит тоже отрывок из эссе Брониславы Волковой об изгнанничестве, некоторые русские и украинские рецензии ее творчества и разговоры с автором Виктора Мельника, Олега Соловья, Игоря Ольшевского, Алексадра Раткевича и Станислава Айдиняна.
Книгу можно купить здесь: : https://www.labirint.ru/
Магазин «Поэзия», Самотечная ул. д. 13 стр. 2, Москва
Магазин «Фаланстер», Тверская ул. д. 17, Москва
Магазин «Циолковский», Пятницкий пер. д. 8 стр. 1, 4-й этаж, Москва

Návrat / Heimkehr

Dvojjazyčné česko-německé vydání reprezentativního výběru poezie z jedenácti sbírek. Překlad do němčiny Ota Filip, Petr Jankovský, Kristina Kallert, Inés Spieker a Vladimír Vlasatý ve spolupráci s autorkou. Vydal Pavel Mervart, Červený kostelec, Česká republika, 2019, 260 stran. S dvěma černo-bílými kolážemi autorky. Vydání bylo podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti.
Návrat – Heimkehr přináší dvojjazyčné česko-německé vydání reprezentativního výboru z lyrické tvorby jednoho z nejvýznačnějších českých hlasů posledních desetiletí. Existencialistická bezpodmínečnost se propojuje se smyslovou metafyzičností, imaginace s intelektem, individuální neodbytnost s vědoucí lakoničností vypovídající o conditio humana – to vše spoluvytváří významuplné prosazení jednotlivce nad chaotickým světem.
Kristina Kallert

Návrat – Heimkehr bietet in zweisprachiger tschechisch-deutscher Edition einen repräsentativen Querschnitt durch das lyrische Lebenswerk einer der markantesten tschechischen Stimmen der letzten Jahrzehnte. Existenzialistische Unbedingtheit verbindet sich mit sinnlicher Metaphysik, Imagination mit Intellekt, individuelle Beharrlichkeit mit wissender Lakonie um die conditio humana – in allem ein bedeutendes Bekenntnis zur Selbstbehauptung des Individuums über eine chaotische Welt hinaus.
Bronislava Volková hat den größten Teil ihres aktiv schaffenden Lebens – nach einer Lehrtätigkeit auch an den Universitäten in Köln und Marburg – als Professorin für Bohemistik und Slavistik an der Indiana University, Bloomington, im US-amerikanischen Exil verbracht. Seit den 1980er Jahren, als die Autorin ihre ersten Lyrikbände im Münchener Exil-Verlag Poezie mimo Domov (PmD) / Poetry Abroad vorzulegen begann, hat sich ihrer Gedichte eine Reihe von Übersetzern angenommen. Sie alle sind hier vertreten. In Zusammenarbeit mit der Autorin übersetzt von Ota Filip, Peter Jankovský, Kristina Kallert,  Ines Spieker und Vladimír Vlasatý. Herausgegeben mit freundlichen Ünterstützung des Deutsch-Tschechichen Zukunftsfonds.
Kristina Kallert

Kniha byla uvedena v pořadech: “Autorské čtení českých, německých a lužickosrbských literátů” (pořádalo České centrum mezinárodního PEN klubu, Německý PEN klub a Společnost přátel Lužice), Lužický seminář Praha 22.10. 2019.
“Pohleď, jsem blízko”, čtení poezie z nového dvojjazyčného, česko-německého  vydání vybraných básní Heimkehr/Návrat, 19.11. 2019, Milíčova modlitebna, Praha. Úvod Mária Uhrinová, na esrádž doprovázela Elena Kubičková. Program festivalu Den poezie.
“Vidět a vědět”, Nosticův palác, Praha, 24.11. 2019. Program festivalu Den poezie.

Knihu si můžete objednat na www.kosmas.cz, www.pavelmervart.cz, www.bronislavavolkova.com

Vítr na kolenou / Вiтер на колiнах

Česko-ukrajinská dvojjazyčná sbírka vybraných básní přeložených Mykolou Martynjukem a vydaných v nakladatelství Tverdyna, Luck, Ukrajina, 2019. Jde o v pořadí druhou sbírku vybraných básní Bronislavy Volkové na ukrajinském jazyce. Kniha byla prezentována v Galerii Ščigol v Praze 9.1. 2020 spolu s překladatelem a vydavatelem Mykolou Martynjukem pod záštitou Ukrajinského velvyslanectví za přítomnosti ukrajinského velvyslance Jevhena Perebyjnise. Podobně jako na předešlý ukrajinský výbor Neprinaležnist’ (Nepříslušnost, 2014), i na tuto knihu vyšla řada recenzí (Igor Ol’ševskij, Igor Faryna, Viktor Mel’nyk, Viktor Verbyč).

Knihu můžete objednat zde: tverdyna@gmail.com

Волкова Броніслава. Vítr na kolenou/Вітер на колінах : вибр. поезії / Броніслава Волкова ; пер. з чеськ. Миколи Мартинюка. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2019, 124 с. «Vítr na kolenou/Вітер на колінах» – це двомовне чесько-українське видання вибраного з декількох ліричних збірок і нових віршів одного з видатних чеських голосів останніх десятиліть. Броніслава Волкова вже відома українському читачеві за книгою «Неприналежність» (2014) у перекладі Віктора Мельника. Поезії Броніслави Волкової поєднують екзистенційну безвідкладність з чуттєвою метафізичністю, знану лаконічність з інтелектуальною уявністю в акценті на індивідуальне сприйняття значення переможного над хаотичним світом.

Значну частину свого творчого життя Броніслава Волкова провела в американській еміграції, працюючи професором славістики та богемістики в Індіанському університеті в Блумінґтоні. Вона пише чеською й англійською, і була перекладена на низку інших мов. Крім поезії та колажу, займається семіотикою і є авторкою книг і статей з типології емотивних значень і знаків, аналізу поетичної мови, ґендеру, еміграції тощо.

Z druhej strany duše

z-druhej-strany-cover

Výber z poetickej tvorby Bronislavy Volkovej je ukážkou potenciálu slova, ktoré dokáže byt’ tvrdé, jasné aj ostré ako žula, ale aj jemné, mäkké a všeobjímajúce ako voda.

Prvé, čo ma na veršoch tejto autorky zaujalo, je hravosť formy i jazyka a ľahkost’, s akou dokáže previazat’ jednotlivé metafory do básnického celku. Výsledné obrazy predstavujú galériu umeleckých koláží, zatiší, miestami v surrealistickom až metafyzickom vyznení. Niekedy z veršov metafyzično dýchne z takej hl’bky, až pripomenie, že autorka je aj majsterkou reiki.

Básne zo staršieho exilového obdobia sú jemne nostalgické, miestami melancholické, vzdávajú hold prostrednictvom naturalno-panoramatických metafor vzdialenej pôvodnej domovine.

V neskoršom období sú viac reflexívne, jemne karikujú či ironizujú rôzné životné i vzťahové sféry, ktoré sa priamo dotýkajú každého z nás. Napriek tomu stále z nich cítiť vánok nádeje: kto hľadá, nájde a bude nájdený.
Ondrej Kalamár
Vydalo: Skalná ruža, Banská Bystrica, 2016, 115 stran
Překlad do slovenštiny Ondrej Kalamár
Knihu si můžete objednat zde

 Být stromem, který zpívá / Being a Tree That Sings

Byt stromem_obalkaNová, v pořadí jedenáctá, knížka metafyzicko-existenciální poezie česko-americké exilové básnířky, žijící v současné době mezi Prahou a Bloomingtonem, IN. Na svém kontě má dnes již kolem třiceti knih poezie, překladů i vědeckých rozborů a její poezie byla přeložena do jedenácti jazyků. Je držitelkou významných mezinárodních literárně-kulturních cen, členkou českého a amerického PEN klubu, emeritní profesorkou Indiana University a zároveň i úspěšnou kolážistkou, která vystavuje svá díla na obou březích oceánu. Volková je básnířkou citovou a duchovní, jež strhuje čtenáře k hlubšímu procítění životních souvislostí. Jedním z témat současné knížky je i jedinečnost zvířecího světa. Výjimečným rysem její poezie je její důsledně dvojjazyčné podání a originální metaforizace. Knížka je vybavena pěti barevnými kolážemi autorky. Na obálce je autorčina koláž „Zkoušky andělů“. Vydal Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2016, 142 pp.

Knihu si můžete objednat v těchto nakladatelstvích: www.kosmas.cz, www.pavelmervart.cz, www.bronislavavolkova.com

 

 

 

 Šepot vselennoj (Šepot vesmíru)

Je výbor z poezie Bronislavy Volkové v ruském překladu autorky s Olegem Malevičem, Irinou  Sileckou a Tatjanou Žitkovou, vydaný v nakladatelství U Nikitskix vorot v Moskvě, 2015. Básně byly vybrány z deseti knížek poezie vydaných v letech 1984-2010 v cizině. Kniha je ilustrována deseti autorčinými kolážemi v černo-bílém provedení. Na obálce je její koláž “(A)symetrie)” v barvě. 144 stran.
Knihu můžete objednat zde: http://www.uniki.ru
http://www.labirint.ru/books/509345/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/34947796/
http://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/872007/?_ga=1.63386027.567420755.1450871860

 

Neprinaležnist’ (Nepříslušnost)

 rsz_pknihaJe výbor z poezie Bronislavy Volkové v ukrajinském překladu Viktora Mel’nyka, vydaný v nakladatelství Tverdyna v Lucku, 2014. Básně byly vybrány z deseti knížek poezie vydaných v letech 1984-2010. Kniha je ilustrována autorčinými kolážemi v černo-bílém provedení. Na obálce je její koláž “Magie”.

Knihu můžete objednat zde:

Knihu můžete také objednat zde: tverdyna@gmail.com

 

Az sym tvoiata sydba (Já jsem tvůj osud)

azsym

Az sym tvoiata sydba (Já jsem tvůj osud), výbor z poezie Bronislavy Volkové v bulharském překladu Dimitara Stefanova), Haini, Sofia, 2013.

Na obalu koláž autorky „Nahá pravda“

Stihovete v nastoiashtoto izdanie na Bronislava Volkova sa podbrani ot toma „Spomeni na moreto“ – izbrani stihotvorenia ot 1973 – 2010 godina, izdadeni v Chehia prez 2011 g. Bronislava Volkova e izvestna cheshka poetesa, pisala i izdavala stihove i na anglijski ezik. Nejni tvorbi sa prevedeni na devet ezika. Za svoiata poeticheska, kulturna i nauchna dejnost e poluchavala nagradi, vkliuchitelno i ot Sindikata na bylgarskite uchiteli vyv Varna pri uchastieto v mezhdunarodna pisatelska sreshta prez 2012 g.

 

„Tygata ima miris na hliab
az sym pregazena
az sym vdovica prepynata
az sym vdovica
i ne se molia veche za zhazhda…
Nalej mi chasha sylzi
te sa evtini kato dumite
i posle nedej obryshta vnimanie…“

Bronislava Volkova

http://books.balkanatolia.com/cgi-bin/catalogB.cgi/sl-e/p-l/mid-413/s-0/.html

 

Vzpomínky moře

Vzpominky_more_small

(Sebrané básně z let 1973-2010), Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2011

Souborné vydání deseti básnických sbírek Bronislavy Volkové, které představují její celé dosavadní básnické dílo. Kniha je ilustrována také deseti autorčinými kolážemi. Součástí publikace je rovněž CD s autorským čtením B. Volkové. Knihu uzavírá doslov z pera V. Novotného a několik úvodů a doslovů zahraničních vydání již dříve publikovaných sbírek (od Bohumila Hrabala, Lubomíra Doležela, Willise Barnstona a Marie Banerjee Němcové). Knihu vydalo nakladatelství Pavel Mervart 2011 (vázaný výtisk, 392 stran) s podporou Ministerstva kultury ČR a Borns Jewish Program of Indiana University. Meditativní a existenciální poezie Volkové byla přeložena do osmi jazyků. Kniha představuje první vydání básnického díla Volkové v Čechách.

Knihu můžete objednat zde: www.kosmas.czwww.pavelmervart.czwww.bronislavavolkova.com

a

And Drink We Will from Delectable Wells…

001_and_drink_s Nová sbírka Bronislavy Volkové nám předkládá poezii vyjadřující básnířčinu filozofii duchovního osvobození a věčného omlazování přítomným okamžikem. Její verše neustále vysílají výhonky nového růstu všemi směry, mají imaginativní rozlet srdce i jazyka a srší lehkostí vzácně vyváženou intelektuální střízlivostí. Její poselství lidstvu, někdy temné, jindy projasněné, je vždy velkorysé. Je naplněné nepotlačitelnou silou citového vytržení, jež je vždy ukázněné, ale dere se nezadržitelně z jejích jemně vytříbených veršů. Varuje před duchovní smrtí, aby hned nato oslavila úžasný, sdílený dar života. Její poezie byla popsána jako „složitě prostá“ (Josef Hrubý), „slnko na zaklínanie noci“ (Marián Hatala) a „lyrický prostor, kde svoboda je to nejdůležitější“ (Clarice Cloutier).                                                                                                                          ~Bethany Braley, May 2011

Tato kniha je publikována v bibliofilním paralelním vydání české a anglické verze (2010-2011) s třemi kolážemi a dvěma fotografiemi autorky. Ruční vazba, 73 stránek. Explorer Editions, Bloomington, IN, 2011.

150 Kč za exemplář plus poštovné. Je možno objednat dohromady i zvlášť, nejlépe na volkova@indiana.edu 

 

A pít budem ze studní lahodných…

 

Nová sbírka Bronislavy Volkové nám předkládá poezii vyjadřující básnířčinu filozofii duchovního osvobození a věčného omlazování přítomným okamžikem. Její verše neustále vysílají výhonky nového růstu všemi směry, mají imaginativní rozlet srdce i jazyka a srší lehkostí vzácně vyváženou intelektuální střízlivostí. Její poselství lidstvu, někdy temné, jindy projasněné, je vždy velkorysé. Je naplněné nepotlačitelnou silou citového vytržení, jež je vždy ukázněné, ale dere se nezadržitelně z jejích jemně vytříbených veršů. Varuje před duchovní smrtí, aby hned nato oslavila úžasný, sdílený dar života. Její poezie byla popsána jako „složitě prostá“ (Josef Hrubý), „slnko na zaklínanie noci“ (Marián Hatala) a „lyrický prostor, kde svoboda je to nejdůležitější“ (Clarice Cloutier).                                ~Bethany Braley, May 2011

Tato kniha je publikována v bibliofilním paralelním vydání české a anglické verze (2010 – 2011) s třemi kolážemi a dvěma fotografiemi autorky. Ruční vazba, 73 stránek. Explorer Editions, Bloomington, IN, 2010.

150 Kč za exemplář plus poštovné. Je možno objednat dohromady i zvlášť, nejlépe na volkova@indiana.edu 

 

Up the Devil`s Back / Po hřbetě ďábla 

devil2Up the Devil’s Back / Po hřbetě d’ábla: A Bilingual Anthology of 20thCentury Czech Poetry, Slavica Publishers, Bloomington, IN, 2008.

Po hřbetě ďábla: Dvojjazyčná antologie české poezie dvacátého století představuje 65 vybraných českých básníků v anglickém překladu spolu s životopisy. Přeloženo a  redigováno Bronislavou Volkovou (profesorkou české literatury, komparativní literatury a židovských studií na Indiana University) a Clarice Cloutier (přednášející na pražském programu New Yorkské univerzity a Karlovy univerizity v Praze). Antologie předkládá slavné básníky spolu s básníky, kterým se nedostalo zasloužené pozornosti, básníky vedle básnířek a exilové básníky vedle básníků, již prožili dobu totalitního režimu v Československu. Úvod autorky, doslov Alfreda Thomase.

„Tyto básně jsou více než výrazem řady individuálních talentů: především svědčí o kultuře,  jejíž přežití ve dvacátém století plném kalamit nelze označit za nic menšího než za zázrak. Totéž může být řečeno o publikaci této antologie.
Z doslovu Alfreda Thomase, University of Illinois, Chicago

“Nakladatelství Slavica v Bloomingtonu (Indiana, USA) vydalo rozsáhlou antologii české poezie dvacátého století. Je to nádherné počtení i pro ty, kteří už moc česky neumějí a jejich dominantním jazykem je angličtina. Protože zde si vychutnají rytmus i vůni českých slov a mohou srovnávat…. [Autorky] pracovaly s texty 65 autorů, kteří skutečně reprezentují svět české literatury dvacátého století.”
Venda Šebrlová,Český dialog, 7-8, 2009

Po hřbetě ďábla, dvojjazyčná antologie české poezie dvacátého století,jež se právě objevila na policích pražských knihkupectví, je jedním z úspěšnějších nových pokusů o definitivní pojetí… představuje monumentální práci výběru a překladu 65 českých básníků, dávajíc této eklektické různorodosti jednotu.“
Z oznámení Stephana Delbose,Prague Post, Dec 9, 2009

“Tato antologie, obsahující 168 básní od 65ti českých básníků, z nichž většina se objevuje v angličtině poprvé, je absolutně nezbytná pro studenty a učitele české literatury a kultury. Je to take zajímavá četba pro milovníky poezie vůbec nebo pro ty, kdo se chystají na cestu do Prahy…. Volková a Cloutier si zasluhují chválu za provedení hrdinského činu vytvoření nejúplnější antologie poezie kdy publikované v angličtině. Tato antologie je objektivnější a spolehlivější než její zastaralé předchůdkyně.”
Z recenze Kirsten Lodge, Columbia University, SEEJ2010

Knihu si můžete objednat na www.amazon.com zde: nebo také na www.slavica.indiana.edu zde

 

Born out of Darkness 

Born-out-of-Darkness-title-Anglická verze. Tato nová kniha známé česko-americké básnířky provádí čtenáře cestou nejtěžších omylů lidské civilizace, jakož i osobním smutkem a pastmi vytvářenými strukturami moderního života. Potom mění zrcadla vidění a vede nás do míst rozkvetlých mírem, moudrostí, lehkostí a útěchou. Autorka nastoluje otázky životního prostředí, války, starých i moderních civilizací, nelidskosti, stárnutí a smrti nejbližších a končí meditativní poezií. Kniha byla napsána za podpory Indiana Arts Comission. Vychází zároveň česky a anglicky jako bibliofilní paralelní vydání se čtyřmi barevnými kolážemi autorky v české a čtyřmi v anglické verzi. Vázané v ručně vyrobeném papíře, 94 str. Anglická verze byla redigována Clarice Cloutier. Explorer Editions, Bloomington – Praha, 2005

Knihu si můžete objednat emailem: volkova@indiana.edu

a

Ze tmy zrozená

Ze_tmy_zrozenaČeská verze. Tato nová kniha známé česko-americké básnířky provádí čtenáře cestou nejtěžších omylů lidské civilizace, jakož i osobním smutkem a pastmi vytvářenými strukturami moderního života. Potom mění zrcadla vidění a vede nás do míst rozkvetlých mírem, moudrostí, lehkostí a útěchou. Autorka nastoluje otázky životního prostředí, války, starých i moderních civilizací, nelidskosti, stárnutí a smrti nejbližších a končí meditativní poezií. Kniha byla napsána za podpory Indiana Arts Comission. Vychází zároveň česky a anglicky jako bibliofilní paralelní vydání se čtyřmi barevnými kolážemi autorky v české a čtyřmi v anglické verzi. Vázané v ručně vyrobeném papíře, 94 str. Explorer Editions, Bloomington – Praha 2004.
Možno obdržet zde prostřednictvím e-mailové objednávky (150 Kč plus poštovné).
Knihu si můžete objednat emailem: volkova@indiana.edu

 

Jistá nepřítomnost / A Caertain Absence

Title-A-Certain-Absence Dvojjazyčná bibliofilní edice Explorer Editions, Bloomington – Praha, 2003.
Překlad autorka a Clarice Cloutier.

Anglický překlad Jisté nepřítomnosti, původně vydané v češtině v Poezii mimo Domov v Mnichově 1990.Pravděpodobně nejúšpěšnější (tj. nejvydávanější) českou exilovou básnířkou druhé poloviny osmdesátých let je BRONISLAVA VOLKOVÁ.
…v této racionalistické lyrice je rozhodující kvalita obraznosti a originalita metaforického myšlení. …Autorka tenduje k existenciálně zabarvené zkratce, k reflexi okamžiku. Její krystalická, o ryzí výraz usilující poezie, by měla vyjít souhrně i u nás: je to poučené, zralé básnictví naší doby. Než však bude i pro nás volně dostupná, nastane dozajista doba jiná. I když je pravda, že „básně jsou pouhé nic / schody do bolesti horizontu“…
Vladimír Novotný, Mladá Fronta Dnes, Praha 2.5. 1991

Poezie Bronislavy Volkové otevírá oponu a odhaluje arénu, kde se hluboké a obyčejné prvky života spolu mísí a zápasí o skutečnost. Čtenář, někdy v němém údivu, absorbuje rozvíjející se scénu svým osobním tempem a zkoumá spoustu jemných implikací prezentovaných verši, které ho postupně posunují k hlubšímu stavu vědomí. Ve sbírce Jistá nepřítomnost Bronislava Volková vyzývá čtenáře, aby se přiblížil ke kosmické juxtapozici přítomnosti a nepřítomnosti ve víru existence, aniž by ztratil svou rovnováhu: svoboda je nade vše. Čtenář je probuzen a uvědomuje si prázdnotu, v níž po tom, co učinil vše, je zmocněn stát v míru.
Clarice Cloutier, 2001 (Předmluva k dvojjazyčnému vydání)

Knihu si můžete objednat emailem: volkova@indiana.edu

 

Entering Light / Vstup do světla

Title-Entering-LightDvojjazyčná bibliofilní edice s šesti kolážemi autorky, Explorer Editions, Bloomington-Praha, 2002. Redakce anglické verze Clarice Cloutier. Druhá inovativní sbírka dvojjazyčné poezie Volkové, Entering Light / Vstup do světla, obsahuje krásné zrcadlové spojení snových, někdy trochu surreálných básní, naplněných světlem. V češtině a v angličtině, se šesti úžasnými barevnými kolážemi autorky.
Kristin Reed, Indiana University, Bloomington, IN.

Podobně jako bezprostředně předcházející Proměny / Transformations (2001), tento cyklus básní je napsán hybridní dvojjazyčnou formou, jež se stala příznačnou pro tvůrčí činnost Volkové. Posouvajíc cíl za úroveň samopřekladu, umění dvojí kompozice se zmocňuje paralelních básní jako jediného obrazového celku a čeština s angličtinou mají při tom stejnou váhu autentičnosti.
Maria Banerjee Němcová, Smith College, Northampton, Kosmas, 2003

A je to tak těžké, napsat báseň, která by nebyla zbytečná. Báseň, na niž by byť jen jediný čtenář nemohl zapomenout. Báseň, v níž by bylo obsaženo nečekané poznání. Báseň, která by byla skalpelem otevírajícím duši. Báseň – atentát na lhostejné nitro. Báseň, jež by probudila v člověku spícího člověka.
Poezie Bronislavy Volkové není zbytečná. Kdo se jednou zahledí do některé z jejích sbírek, ten zakotví pevně a stane se jejím obdivovatelem. Bronislava Volková nabízí pohled do svého bohatého, citlivého a nepokojného nitra, naplněného umělecky vytříbeným hledáním sebe sama.
Věra Hoffmannová, Karlova univerzita, Praha, 2001
Knihu si můžete objednat na www.amazon.com zde
e-mailem: volkova@indiana.edu

 

Proměny / Transformations

Title-TransformationsDvojjazyčná bibliofilní edice, Explorer Editions, Bloomigton-Praha, 2000, 2001. Redakce anglické verze Carleton Bulkin a Clarice Cloutier.

Fenomén dvojjazyčné tvorby není v literatuře vzácný (např. R. M. Rilke, u nás J. Deml…), ale soustavné sebe-překládání je téměř ojedinělé (např. Josif Brodskij). Pro českou literaturu má v tomto směru mimořádný význam obsáhlá dvojjazyčná sbírka Bronislavy Volkové Proměny / Transformations (Praha 2001, 170 stran)…

Básnířka se však nespokojila s pouhým překladem, ale rozšířila jej o další rozměr: interpretuje svou poezii výtvarně v osmi přiložených vlastních barevných kolážích, jejich pojmenování (např. Iluze a duch, Bloudění ke světlu, Zdroje života) zdůrazňuje zřetelnou linii díla a jeho proměny z areálu smyslových reflexů a prostého dialogu se sebou samou a se světem … k duchovnější poloze, která je zřetelně inspirována ideami New Age.
Mojmír Trávníček, Nový Hrozenkov, Praha, Zprávy spolku českých bibliofilů 2003

Dílo exilové básnířky a lingvistky Bronislavy Volkové ilustruje, jak umělcův impuls tvořit, může triumfovat nad vyhnáním z Ráje. Jak Maria Banerjee správně vyslovuje ve svém Doslovu k této fascinující a vysoce zajímavé sbírce Proměny / Transformations, Volková je ‚léčitelka‘, která ‚přesáhla trauma exilu‘ silou své trans-kulturní vize. Proměny Volkové mapují její odyseu ohni odcizení, z nichž povstává jako fénix znovuobrozená ve své jednotě. Z počátku lyrika funguje jako odtělesněný ‚pláč jenž vytesává hoře‘ předkládajíc nám jakoby krátká osvícení vyšlá z prázdnoty. Na počátku je utrpení, temnota, narušení a zmrzlé pustiny Dantovy pekelné vize (Inferno, dílo dalšího exilového básníka). Jak cyklus pokračuje, ‚já‘ Volkové poráží svou hrůzu z prázdnoty, staví se tváři v tvář strachu a přijímá trvalý proud vesmíru.
Deborah Garfinkle, Menlo College, California, Kosmas, 2004

Knihu si můžete objednat na www.amazon.com zde 
e-mailem: volkova@indiana.edu

 

Motáky do uší pěny / Prison Notes Smuggled into the Ears of Sea Foam

Title-Prison-NotesDvojjazyčná edice, Edwin Mellen Press, Lewiston, New York, 1999. Přeloženo autorkou s Willisem Barnstonem, Andrew Durkinem, Gregory Orrem a Lilli Parrottovou.
Anglický překlad Motáků do uší pěny, původně vydaných v češtině v PmD (Poezie mimo Domov, Mnichov) 1984.

Nepočítáme-li nejmladší literární dorost, právě Volková je první současnou renomovanou básnířkou, o níž můžeme bez jakékoli nadsázky konstatovat, že se stává nebo už se definitivně stala autorkou bilingviní a že o ní můžeme mluvit jako o česko-americké básnířce.

…[její verše] zjevně však vycházejí z vize otevřeného světa a posléze – třeba i v podobě oněch “motáků do uší pěny”, máme-li složit hold tomuto jejímu klasickému básnickému obrazu – se stávají argumentem, že básnická reflexe má dál váhu ve světě masových mediálních zkratů a básnění na pomezí globalizujícího se tvůrčího analfabetismu….Všichni jsme totiž neustále vrháni do všudypřítomné pěny dní – ale jen reflexívní, lyrizované básnické strofy dovedou v tomto chaosu a labyrintu rozpoznat kýžený tvar, nastolit žádoucí řád, najít cestu k cíli – čili dovedou být poezií.
Vladimír Novotný, Praha, Listopad, 2000

Knihu si můžete objednat na www.amazon.com zde

 

Roztříštěné světy

Title-Roztristene-svetyVybrané básně 1974-1989, Votobia, Olomouc, 1995

V poezii Bronislavy Volkové je cosi hedvábného, něco jako vlákna pavučiny napjatá ve volném prostoru. V každé básni jde o pokus udržet slova ve stavu beztíže nad tušenou krušnou vahou světa. Ještě před několika lety byla tato poezie v českém kontextu spíše výjimkou. Dnes se v nové tvorbě dostává přímo do hlavního proudu, což je zajímavým dokladem toho, že národní poezie se děje vpodstatě stejně v Praze jako v Bloomingtonu. Tento soubor Bronislavy Volkové ukazuje s velkou zřetelností bytostný lyrismus a stylovou něžnost, jíž se v zahraničních portrétech literatury dosud mnoho pozornosti nedostalo.
Miroslav Holub, Praha

Je nápadné, jak rychle roste v její poezii smysl pro přesnost a metaforickou pevnost a čistotu. Realizuje se například na poli slovesných časů: v perfektu vyvolává pocit těkavé neurčitosti, nostalgie a melancholie, zatímco prézens je polem situací a vizí brutálně konkrétních (“zvuk větru mi připomíná řezané maso”) a výpovědí dynamicky živých a jasných: “Když tančím, voním barvami / rozesmátých strání.” K syrovým konkrétům patří také snad nejfrekventovanější substantivum vzduch, vstoupivší příznačně i do názvu jedné sbírky: Vzduch bez podpatků (1987).
Mojmír Trávníček, Brno, Proglas 8, 1996

Roztříštěné světy oplývají daleko bohatším rejstříkem, než jsme naznačili v předchozích řádcích. K výraznějším momentům připočítejme americké reálie, archaické i novodobé sémiotické světy, invazi lingvistické terminologie do lyrické poezie atd. Úkol však nespočíval ve vyčerpávající katalogizaci všech jeho položek. Kvitujme s povděkem, že české básnictví má v osobě Bronislavy Volkové typ básnířky, která invenčně spojuje intenzivní lyrismus s intelektualizující meditací.
Petr Hanuška, Olomouc, Praha, Tvar 10, 1997

…Podstatne rozsiahlejšia je kniha Roztříštěné světy s podtitulom Vybrané básně 1974-1989, ktorá ponúka prierez autorkinou tvorbou, pričom ukazuje, že tých pätnásť rokov od odchodu do exilu po pád totalitného systému v Československu bolo pre Bronislavu Volkovú básnicky nesmierne plodných. Uvedený výber vydalo v roku 1995 známe olomoucké vydavateľstvo Votobia. Ide o knihu, ktorú autorka v spolupráci s vydavateľom skomponovala velmi umne, pretože zachytáva všetky polohy jej básnického rukopisu, rozmanitosť tematického zamerania, motivickú bohatosť a nápaditosť, alebo – inak povedané – polytematickosť a polymotivickosť, aká je príznačná pre to najlepšie, čo v českej poézii v podstate v dramatických desaťročiach druhej polovice 20. storočia vzniklo.
Igor Hochel, Bratislava, PEN, 2004

 

Courage of the Rainbow

Title-Courage-of-the-RainboSelected Poems (Vybrané básně), Sheep Meadow Press, New York, 1993. Přeloženo autorkou s Willisem Barnstonem, Andrew Durkinem, Gregory Orrem a Lilli Parrottovou.

Podívejte se do obsahu. Je tam všechno. Snová obraznost, obyčejná všednodennost jejích mnohonárodních skutečností, vrtošivá, absurdní imaginace, otevřená sexuálnost její země, ovoce a nebeské klenby, žena exulantka s okem a rty, její momentální zaklesnutí do času, do nestálého života. Tucet suter o našich přechodných letech na zemi neřekne víc. Jak píše o svých nemožnostech v „Exilu“, „Nezaplacený dluh/ neroznese listonoš/ ani vítr.“ Ale Bronislava Volková je víc než její v úžas uvádějící fragmenty. Je zde plynutí a je zde largesse. Je tu toho tolik, tolik jmen, tolik dobrého jazyka a pozorování v této české a americké básnířce. Má hodinářské nářadí a když ji pozorujeme při práci, můžeme se bodnout o třísky Chippendalu. Je dobré se zranit o její básně. Každá z nich je elektrickým snem. Bronislava Volková nás nutí k objevům. Willis Barnstone, Úvod, Bloomigton, Indiana, 1993. Výbor ze šesti knih, jež vyšly v Německu, jakož i z pozdějších básní (ve skutečnosti ze šesti, + z vydaných i nevydaných Proměn, pozn. B.V.), tento svazek představuje americkým čtenářům českou básnířku, která imigrovala do Spojených států v r. 1974 (ve skutečnosti 1976, pozn. B.V.). Básnířka, jež odešla ze své rodné země, aby se vyhnula pronásledování, si zdá se s sebou přinesla vyhraněné vědomí sebe sama. Jedna celá báseň zní takto: „Jsem tu – jsem slunce v zatemnění./ Jsem tu – jsem noc, jež zažehla svá křídla./ Odtékám jako dým./ Ach, vím…“ V jejích básních není žádné kázání {obracení na víru} a málo hněvu, pouze ženské obrazy lásky a ztráty: „Zaslíben vločkám/ běží/ čas s vodou v náruči.“ Voda, se svou schopností přijmout formu všeho, co ji obsahuje, je často se objevujícím obrazem a obratnou metaforou pro mluvčí, jež se touží asimilovat ve své adoptované zemi. Volková předkládá návrh, že lidská povaha se nejlépe transformuje jazykem, a proto se dává do popisu světa, v němž „je všechno možné“. To je pravda, alespoň po krátkou dobu trvání těchto většinou beztitulových, lyrických a vysoce čtivých básní. Tato impozantní sbírka přeložená autorkou s Willisem Barnstonem, Andrew Durkinem, Gregory Orrem a Lilli Parrottovou, zahrnuje také hrst básní původně napsaných anglicky. (July) (Zřejmě pseudonym, pozn. B.V.) Publishers Weekly, New York, 14. června 1993 Co je imaginace? Není to poetická ambice Volkové „léčit“ nás osvobozením naší obrazotvornosti? Chce planout jak „užaslý meteor“, tj. psát, jako by přinášela poselství z jiného světa (nejenom z Prahy). Nespokojuje se pouze s tím, být českou básnířkou bez domova, jež se octla v Americe, „obohacujíc anglický jazyk o českou poetickou přítomnost“, jak říká Barnstone. Její básně chtějí znovupotvrdit důležitost poezie v dnešním světě – důležitost poezie vedle spánku, snů, zázraků, ticha. Více než jen přispět novým jazykem k „anglickému jazyku“, její poezie chce slyšet něco, co sám jazyk transcenduje. Básnířka se pokouší sahat až za vidění, a proto se jí paradoxně daří využívat vizuálních obrazů s takovou silou. Číst ji správně však znamená překonat fascinaci oka.
Pearl-Angelika Lee, Paříž, World Literature Today University of Oklahoma, Norman, Oklahoma 1995

Knihu si můžete objednat na www.amazon.com zde

 

 

Jistá nepřítomnost

Title-Jista-nepritomnostPmD, Mnichov, 1990. Básnická zbierka Jistá nepřítomnost potvrdzuje, že ide o skúsenú autorku, ktorá nielen dokonale ovláda tajomstvo tvorby modernej lyriky, jej postupy a “grífy”, ale disponuje aj vlastným, originálnym autorským rukopisom. Opierajúc sa o svoju životnú skúsenosť, má čo povedať. To znamená, že sa neuchyľuje len k osvedčeným tematickým okruhom, ale hľadá a nachádza témy (a motívy) nové.

Zbierka Jistá nepřítomnost potvrdzuje, že Bronislavu Volkovú bude treba riadiť kamsi na čelo súčasnej českej poézie.

Igor Hochel, Bratislava, Romboid, 1990

 

 

 

 

 

Zranitelnost země

Title-ZranitelnostPmD, Mnichov, 1992… [Zde] pátrá Volková po nedotknutelných věcech. Stoupá si na špičky a vyhlíží svou zemi “rozkvetlou duchem”. Vzdaluje se tomuto světu, aby se mu o to více přiblížila, – základní paradox, který tvoří páteř její duchovní zkušenosti.
Jiří Salvet, Brno, Host, 1998

a

a

 

 

Proměny

Promeny_Alfa_Omega_titleAlfa-Omega, bibliofilie, Praha, 1991. S fotografiemi Josefa Šnajberga a grafikou Věry Martinkové.

Tato malá knížečka je předběžnou verzí pozdějšího dvojjazyčného vydání Proměny / Transformations, Explorer Editions, Bloomington-Prague 2000, 2001 (viz recenze tam).

a

 

 

 

 

Czech Poets and Writers Reminisce and Envision

Czech_PoetstitleInterní publikace Indiana University, Bloomington, 1991.

Rozhovory s Evou Kantůrkovou, Janou Štroblovou, Milanem Uhdem a Jáchymem Topolem na Konferenci pro českou literaturu v New Yorku, v březnu 1990 u příležitosti Sametové revoluce.

 

 

 

 

Vzduch bez podpatků

Title-Vzduch

PmD, Mnichov, 1987. Kniha působí naopak svým přirozeným dýcháním, svobodou, s níž střídá zacílení k výpovědi a k autonomnímu objevu, aniž ustrnula na jednom z obou “pólů”. Právě Vzduch bez podpatků přitom zaujme zvýšenou výrazností “poselství” a autorského vidění světa. Na naléhavosti básnické myšlenky tu konečně nabývá už sama příznačná lehkost autorčiných veršů, která je nedílně jejich vlastností a vnitřní hodnotou, k níž hledají ozvěnu v realitě…
Nejlepší čísla sbírky jsou tak zároveň jedinečné slovní krystaly a tiché, ale závratné výzvy, které nám nově osvětlují skutečnost a vykrajují v ní neznámá, ale stejně jedinečná území.”
Petr Král, Paris, Svědectví (Témoinage), 1988

 

 

 

Dům v ohni

Title-Dum-v-ohniPmD, Mnichov, 1985. Volková slova pokouší, je sama zvědavá, co unesou, aby byla ještě sdělná a dovolila čtenáři vstoupit do básně; dráždí ji hledat prostor, kam až lze jít za slova; poezie se jí stává tvůrčím procesem především v oblasti jazyka s důrazem na slovo jako stavební jednotku. Lze to ale říci i jinak: svět Bronislavy Volkové je také jazyková laboratoř…
Tam cítíš zápas mezi racionální kazajkou a inspirací…, mezi vymyšlenými konstrukcemi a slovy, “jež ji vyřknou proti její vůli”.
Názvy sbírek a jejich oddílů… jsou signifikantní a jsou bránou do zásvětí básní. Přes svou “vymyšlenost” jsou metaforicky nosné. Tam, kde se u Volkové toto křížení propojí, střetne a protne, zajiskří to osobitou poezií…
Vladimír Justl, Praha, Rok, 1992

Nejlepší čísla sbírky působí jako zároveň prostá a tajemná zaklínadla, určená k zaříkání mlhy i těch slz, které ji v skrytu sytí, ale jež tu zůstanou smlčeny.
Petr Král, Paříž, Svědectví XX, 1986, č. 77

 

 

Motáky do uší pěny

Title-MotakyPmD, Mnichov, 1984. Knížka přináší čtenáři překvapující zvraty v každé básni, její verše téměř odkapávají v rytmu lidského srdce, dalo by se o nich říci, že se podobají hudbě, ve smyslu T. S. Eliota „že hudba je vertikála nastavená tlukotu srdce…“ Básnířka Bronislava Volková se dobrala mezních lidských situací, situací, které směřují k transcendenci. Její verše tají moudrost i barevnost básníků staré Číny, i ostrý střih surrealistických básníků. Tak je Bronislavina knížečka schopna dojmout nejen srdce, ale osvěžit i ducha…
Bohumil Hrabal, Kersko, Obrys, Mnichov, 1986

V rozsahem poměrně krátkých, veršově často staccatovitě úderných, náročně a nezvykle spojovaných obrazech jednotlivých básní nutí čtenáře k maximálnímu soustředění.
Obdivujeme se metaforám, neotřelým, odvážně a skoro s mužskou urputností předkládaným vazbám.
Jan Procházka, Paříž, Svědectví, 1986

Knihu si můžete objednat na www.amazon.com zde

 

 

 

 

CD

Nejmenší připomínka Tvého bytí…(Třicet let v exilu: 1974-2004)

NejmensiToto CD reprezentuje třicetiletou retrospektivu autorky. Autorka čte poezii z devíti knih s příležitostnými anglickými ekvivalenty a s hudebními vložkami Gity Morenové, Dagmar Zárubové (housle) a Boženy Kronychové (klavír).
Explorer Editions 2005, Bloomington, IN.

79.07 minut.
Na obalu koláž autorky: Oheň voda vzduch země a éter

CD si můžete objednat emailem: volkova@indiana.edu

 

 

 

The Slightest Reminder of Your Being… (Three Decades of Exile: 1974-2004)

The-Slightest

Toto CD je neindentickým dvojčetem české verze. Autorka zde čte ty z básní, jež vyšly anglicky v průběhu zmíněných třiceti let v šesti různých knihách s příležitostnými českými ekvivalenty a s hudebními vložkami Gity Morenové, Dagmar Zárubové (housle) a Boženy Kronychové (klavír).
Explorer Editions 2004, Bloomington, IN.

64.55 minut.
Na obalu koláž autorky:Oheň voda země vzduch a éter.

CD si můžete objednat emailem: volkova@indiana.edu

 

 

 

DVD

 

The Sea Recalls

The_Sea_Recalls_new

DVD multimediálního představení retrospektivního autorského čtení z knihy sebraných básní Vzpomínky moře v anglickém překladu s projekcí koláží, hudbou a tancem v Indiana Memorial Union Faculty Club, Indiana University, Bloomington, 3. října, 2013. Houslová improvizace Alexander Shonert, tanec Allana Radecki a Joanne Shank, čtení, koláže, umělecké vedení a produkce Bronislava Volková. V angličtině, s příležitostnými básněmi v češtině. Sponzorství College of Arts & Humanities Institute, Robert A. and Sandra S. Borns Jewish Studies Program, Department of Slavic Languages and Literatures & Russian and East European Institute. Film David Derkacy. Obálka Bronislava Volková. Explorer Editions 2013, Bloomington, IN.

DVD si můžete objednat emailem: volkova@indiana.edu 
 
 
 
 
 
Born out of Darkness
 

Born-DVD-Cover(1)

DVD multimediálního představení párové dvojjazyčné knihy básní Born out of Darkness/Ze tmy zrozená s tancem, hudbou, projekcí koláží a světelnými efekty v John Waldron Arts Center, Bloomington, IN, 2005. Klavírní improvizace Hakan Toker, tanec Kontakt kolektiv, světlo Mike Price, koláže a umělecké vedení autorka, filmografie Rob Dietz, Explorer Editions 2006, Bloomington, IN. Anglicky s občasnými českými vložkami.

DVD si můžete objednat emailem: volkova@indiana.edu

 

 

 

 

 

Entering Light

Entering-DVD-coverDVD multimediálního představení dvojjazyčné knihy básní Entering Light/Vstup do světla s tancem, hudbou, projekcí koláží a světelnými efekty ve Waldron Arts Center, Bloomington, IN, 2003. Klavírní improvizace Hakan Toker, tanec Kontakt kolektiv, světlo Mike Price, koláže a umělecké vedení autorka, filmografie Community Access Television Station Bloomington a Rob Dietz, Explorer Editions 2006, Bloomington IN. Anglicky s občasnými českými vložkami.

DVD si můžete objednat emailem: volkova@indiana.edu

 

 Online objednávka knih:

 

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Objednávám knihu se jménem:

    Adresa pro doručení:

    Poznámka: