Aprobace a přístupy

Reiki I, II, III. Tato energie je dnes v západním světě nejznámější a nejužívanější. Její původní zemí je Japonsko, byť nikoli nesporně. Forma, která je v současnosti známa, skutečně pochází od japonského Mistra, Dr. Usuiho. Ve Spojených státech se rozšířila díky první Mistryni této energie, Havajce Takatě. Předpokládá se, že se do Evropy dostala z USA.

První stupeň obvykle pojednává o povaze a historii této energie, jež byla vyvinuta, či spíše znovu objevena právě za účelem léčení fyzických onemocnění. Studenti jsou zasvěcováni do prvního stupně této energie, jež je přenášena bezprostředně z Mistra na studenta. Zasvěcení spočívá v tom, že studentovy čakry jsou otevřeny, aby jimi mohlo probíhat větší množství kosmické energie. Energie typu Reiki jsou obvykle předávány ve třech (někdy čtyřech) stupních, protože otevření tělesných energeticých drah najednou by bylo nebezpečné, jelikož by vyžadovalo příliš velké přizpůsobení osobního průtoku energie. Dokonce i při postupném otvírání energetických drah dochází někdy k citovým či fyzickým krizím. Těmto problémům se však lze vyhnout potřebným uzemněním.

Druhý stupeň Reiki dále otevírá studenta této energii a učí ho mnoha znakům, s jejichž pomocí může energii stupňovat. Tyto umocňující symboly jednak proud energie zesilují, jednak umožňují léčení na dálku.

Třetí stupeň Reiki učí studenta, jak zasvěcovat do Reiki jiné a má mystický charakter. Někteří učitelé v Evropě rozdělují tento stupeň do dvou a vytvářejí strukturu čtyř stupňů. V takovéto struktuře se energie adepta ve třetím stupni pouze hlouběji otevírá, ale nezasvěcuje se do sdělovacích technik. Po mnohaletých zkušenostech se zasvěcováním studentů do této úrovně, Volková nedoporučuje třetí či čtvrtý stupeň pro ty, kdo nejsou emocionálně vyrovnaní nebo nemají vážný zájem se věnovat léčitelské práci. Na rozdíl od prvního a druhého stupně, který má široké uplatnění nejen pro léčení nemocí, ale i pro zdravý a zduchovnělý životní styl, tento stupeň se doporučuje spíše pro aspirující mystiky a seriózní léčitele.

rsz_s_kytkou

Větví a škol Reiki je celá řada. Teorie pozic kladení rukou se různí podle různých národů, mezitímco větve (lineages) se liší podstatně v hloubce předávané energie i v její úplnosti. Tak některé podstatné části jsou u některých učitelů vynechány. Toto může způsobovat problémy, jako zmíněné zbytečné krize po zasvěcování pro nedostatek uzemnění nebo sníženou sílu energetického toku. Energie Reiki, do nichž zasvěcuje Volková jsou posíleny dalšími typy energií, jež Volková praktikuje, zejména Omegou.

Volková začala praktikovat Reiki potom, co již byla zasvěcenou praktikantkou do řady stupňů jiné energie, a to Omegy. Omega je univerzální energie, která zahrnuje Reiki, stejně jako jiné „národní“ energie, jako je chi, mana, prana etc. Konglomerát těchto energií zvaný Omega pochází od tibetského mnicha, otce Johanina a byl přetvořen do současné struktury Američanem rakouského původu, Mattem Schoenerem v osmdesátých letech. Omega není přiliš rozšířena, jelikož její mistři z ní učinili exkluzívní systém na rozdíl od Reiki. Obsahuje mocné čisticí symboly odstraňující negativní myšlenkové vzorce, stejně jako intenzifikující symboly pro fyzické, citové, mentální a duchovní léčení a vývoj energetického těla. Energetické dráhy těla, jež tvoří meridiány, jsou postupně a mocně rozšiřovány.

Volková byla zasvěcena do pěti stupňů Omegy (z možných devíti). Typické je zasvěcování do jednoho až tří stupňů, což je zcela postačující pro potřeby fyzické reality. Začátkem devadesátých let byla v Bloomingtonu, IN velmi aktivní skupina organizovaná terapeutkou Barbarou Metcalf, se kterou Volková pracovala. Tato skupina omegánů prováděla velmi úspěšná vzájemná emocionální i fyzická léčení pomocí této energie. Barbara Metcalf zemřela v r. 2001. V té době již skupina nebyla aktivní.

Kromě základních stupňů Omegy, Voková byla zasvěcena rovněž do sekundárních energií Omegy, jako je Extáze (vtahuje duši do těla), Oheň I (čistí ledviny), Oheň II (čistí štítnou žlázu) a Oheň III (čistí nadledvinky). Ohňové energie jsou údajně odvozeny z lávové energie na Havaji. Kvantum molekulární omlazování (založené na vnitřním tónu), emocionální a mentální čistění jsou některé další vedlejší omegové techniky.

Rosanne Fisher (později Amato) přišla do Bloomingtonu začátkem devadesátých let vyučovat většinu těchto energií. Nyní žije na Floridě. Matt Shoener přestal být v tomto systému aktivní a zemřel na jaře 2004 v Kalifornii. Rosanne vyvinula některé sekundární energie jako např. Trojitý Helix I, II a III a řadu jiných. Z těchto energií Volková studovala Helix I a II a má rovněž učitelskou aprobaci na zasvěcování do prvního stupně Helixu. Tyto energie slouží k ochraně a opravě energetického pole. Další modality, jež Volková z této řady absolvovala, jsou: Fénix (odstraňování myšlenkových vzorků), Magnetické srdce (posilování srdeční energie), Třetí zrak (posilování jasného vidění) a první stupeň Prisom (propojování sluneční a zemské energie).

Kromě energií, Volková studovala i další léčebné metody, jako je Ozdravný dotek a Vyrovnávání energie (Betty Lue Lieber a Robert Waldon, Reunion Ministries, nyní Kalifornie), terapeutická masáž (Associates of Integrative Health, Bloomington, IN 2002, kde byla mimo jiné rovněž zasvěcena do polaritního vyrovnávání energie) a získala masérskou aprobaci. Praktikuje mezi jiným i EFT.

Kromě výše zmíněných energií, Volková praktikuje čínský Chi-lel Chi Gong a indickou Kriya Yogu.

Některé další kvalifikace Volkové jsou: Health Practitioner’s Diploma a Master of Metaphysics z International University of Metaphysics, Los Angeles, CA, nyní Sedona, AZ. Tyto kurzy se skládaly zejména ze školení v duchovní psychologii. Její diplomová práce pro tento program byla na téma Energetické léčení a meditace. Volková je toho názoru, že meditace je pro energetické léčení nezbytná a naopak.  Její práce rovněž pojednává o etických otázkách energetického léčení.

 

 
Více informací naleznete na stránkách www.energieleci.eu