O autorce

Forrest_Burright

Bronislava Volková je exilová básnířka, která odešla z Čech v r. 1974 a žila přes 40 let v USA, kde se stala řádnou profesorkou slavistiky na Indiana University, Bloomington. Poezii začala vydávat o deset let později v nakladatelství PmD (Poetry Abroad) v Mnichově a v řadě časopisů v různých jazycích po celém světě. Výbor z těchto básní vyšel v olomoucké Votobii v r. 1995 pod titulem Roztříštěné světy. V angličtině vyšly její vybrané básně v Sheep Meadow Press, New York 1993 pod titulem Courage of the Rainbow. Její poezie je reflektivní, existenciální a postupně stupňující svou duchovní dimenzi.

            Od roku 1999 autorka psala a publikovala dvojjazyčně, např. Proměny/Transformations (2000, 2001), Vstup do světla/Entering Light (2002) a souběžná edice Ze tmy zrozená/Born out of Darkness (2004/2005), A pít budem ze studní lahodných…/ And Drink We Will from Delectable Wells… (2010/2011) v bibliofilních vydáních ilustrovaných vlastními kolážemi v Explorer Editions, Bloomington – Praha. Vstup do světla/Entering Light a Ze tmy zrozená/ Born out of Darkness byly provedeny a zfilmovány v Bloomingtonu jako multimediální představení s projekcí koláží, tancem a hudbou. Výbor z její poezie vyšel na paralelním českém a anglickém CD pod titulem Nejmenší připomínka Tvého bytí(Třicet let exilu: 1974-2004)/ /The Slightest Reminder of Your Being… (Thirty Years of Exile: 1974-2004), 2005 a sebrané básně s kolážemi vyšly pod titulem Vzpomínky moře u Pavla Mervarta 2011.

            V posledních letech pokračuje ve vydávání dvojjazyčných knih své poezie, již nyní existuje ve dvanácti jazycích, provádí mezinárodní autorská čtení a účastní se mnoha mezinárodních festivalů poezie jakožto čestný host i medalistka.

            Sama rovněž přeložila mnoho českých básníků do angličtiny a slovanských básníků do češtiny. Její dvojjazyčná antologie české poezie 20. století vyšla pod titulem Po hřbetě ďábla/Up the Devil’s Back ve Slavica Publishers v Bloomingtonu 2008. Kromě poezie rovněž publikuje povídky a eseje na téma exilu, jež jsou rovněž překládány do různých jazyků.

            Její poezii komentovali mezi jinými Bohumil Hrabal, Jiří Holub, Arnošt Lustig, W.S. Merwin, Willis Barnstone, Petr Král, Vladimír Novotný, Igor Hochel, Mojmír Trávníček, Maria Banerjee Němcová, Atanas Zvezdinov, Oleg Solovej, Aleksandr Ratkevič, Viktor Mel’nyk, Igor Ol’ševskij, Stanislav Ajdinjan, Aleksandr Karpenko, Kristina Kallert a jiní. Autorka je členkou českého a amerického PEN klubu a laureátkou několika mezinárodních literárních cen.

kip

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde detailní životopis v anglickém jazyce se soupisem publikací

Zde odkaz na profil autorky na webu Univerzity v Indianě (stránka je pouze v anglickém jazyce)