Vítejte

uvodNarozena v Děčíně, v Československu 15. 5. 1946, dětství strávila v Praze, kde chodila do základní a středně vzdělávací školy ve Vršovicích a ve Strašnicích. Absolvovala filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru ruština španělština (Prom.phil. 1969). Její diplomová práce Funkce jazykového opakování (na materiálech ruských a španělských dialogů) byla uznána za doktorskou a doktorát ze slovanské a obecné jazykovědy obdržela r. 1970. Po tom, co odmítla členství v komunistické straně, jí bylo zakázáno obhájit kandidátskou práci Ruské substantivní deriváty s emocionálními významy. Na protest odešla z Československa a žila nejprve v Kolíně nad Rýnem (1974-1976), potom emigrovala do USA. Za odchod z vlasti byla odsouzena k jeden a půlročnímu žaláři in absentia.

 

Bronislava Volková učila celkem na šesti univerzitách ve čtyřech jazycích ve třech zemích, mezi nimiž byly Universität zu Köln, University of Virginia a Har

vard University. Navíc hostovala na Moskevské univerzitě, na Univerzitě v Brémách, Mnichově, Bernu, Seville, Chicagu, Brown (Providence)  a v Praze. Od r. 1982 přednáší na Indiana University,

Bloomington na katedře slovanských jazyků a literatur, kde vedla třicet let český program. Řádná profesura jí byla udělena r. 1991.rsz_obalka

Publikovala řadu knih sémiotických studií a poezie v češtině a v angličtině, její básně byly přeloženy do devíti jazyků. Z oblasti sémiotiky jsou významné zejména její práce o emotivním jazyce, lexikologii a slovotvoření, o funkcích opakování, o stupních emfáze, o emotivních znacích v poezii a o společensko-hodnotových otázkách české literatury. Od r. 2000 se rovněž zabývá prací výtvarnou a vydává i vystavuje své koláže jak v Americe, tak v Evropě. Od r. 1990  pracuje s léčivými energiemi. Kromě vlastní tvorby rovněž přeložila mnoho českých básníků do angličtiny a jinojazyčných básníků do češtiny.
Žije mezi Bloomingtonem ve státě Indiana a Prahou v České republice, kde nadále nabízí čtení poezie, přednášky, kurzy energie a výstavy svých koláží, jakož i multimediální představení.