O autorce

Forrest_BurrightVolková vydala sérii šesti knížek poezie v nakladatelství PmD (Poetry Abroad) v Mnichově (kromě dalších časopisných publikací jak v češtině, tak v angličtině). Výbor z těchto básní vyšel v olomoucké Votobii v r. 1995 pod titulem Roztříštěné světy. V angličtině vyšly její vybrané básně v Sheep Meadow Press, New York 1993 pod titulem Courage of the Rainbow. Její poezie je reflektivní, existenciální a postupně stupňující svou duchovní dimenzi.

V současné době autorka píše a publikuje dvojjazyčně, např. Proměny/Transformations (2000, 2001), Vstup do světla/Entering Light (2002) a souběžná edice Ze tmy zrozená/Born out of Darkness (2004/2005), A pít budem ze studní lahodných…/ And Drink We Will from Delectable Wells… (2010/2011) v bibliofilních vydáních se svými barevnými kolážemi v Explorer Editions, Bloomington – Praha. Jsou to surrealistické a inspirativní knížky, zabývající se částečně uzdravováním společnosti prostřednictvím individua na mnoha úrovních – od kulturních, národních a náboženských předsudků po rasové a sexuální násilí a jejich dalekosáhlé důsledky. Poezie Volkové je poezie úsilí k duchovnímu vývoji, hledající a nacházející vyšší, jednotící principy a univerzální význam. Vstup do světla/Entering Light a Ze tmy zrozená/ Born out of Darkness byly provedeny a zfilmovány v Bloomingtonu jako multimediální představení s projekcí koláží, tancem a hudbou. Výbor z její poezie vyšel na paralelním českém a anglickém CD pod titulem Nejmenší připomínka Tvého bytí… (Třicet let exilu: 1974-2004), 2005 a sebrané básně vyšly pod titulem Vzpomínky moře u Pavla Mervarta 2011.

U_knihomola
Autorka byla přeložena do jedenácti jazyků a sama rovněž přeložila mnoho českých básníků do angličtiny a slovanských básníků do češtiny. Její dvojjazyčná antologie české poezie 20. století vyšla pod titulem Po hřbetě ďábla/Up the Devil’s Back ve Slavica Publishers v Bloomingtonu 2008. Kromě poezie rovněž publikuje povídky a eseje na téma exilu. Její dílo je nadále rozsáhle recenzováno a diskutováno jak v Evropě, tak v Americe. Je rovněž uvedeno v několika slovnících a učebnicích literatury a její poezie je také tématem diplomové práce J. Češkové (Bronislava Volková – básnířka dvou světů, Liberec 1998). Její poezii komentovali mezi jinými Bohumil Hrabal, Jiří Holub, Arnošt Lustig, W.S. Merwin, Willis Barnstone, Petr Král, Vladimír Novotný, Igor Hochel, Mojmír Trávníček a Maria Banerjee Němcová. Autorka je rovněž laureátkou několika literárních cen.

kip